News

ทำไมที่ดินจึงเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีความพิเศษมากที่สุด

                    ที่ดินเป็นพื้นฐานของการสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นปัจจัยสี่  และที่ดินยังใช้เป็นปัจจัยในการผลิตตั้งแต่ยุคเกษตรกรรมมาจนถึงยุคอุตสาหกรรม  โดยในปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร  ซึ่งก็เป็นยุคดิจิทอลด้วย  ที่ดินก็ยังคงเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญอยู่ดี  มาดูความพิเศษของที่ดิน

                    ที่ดินไม่มีวันสูญหาย  เนื่องจากที่ดินเคลื่อนย้ายไม่ได้  โดยมีที่ตั้งถาวรและทำลายได้ยาก  แล้วที่ดินยังเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุยืนยาวที่สุด  อีกทั้งยังตกทอดไปถึงทายาทโดยทางมรดกหรือโดยการยกให้ทางพินัยกรรมก็ได้

                    ที่ดินมักจะมีราคาแพงมากขึ้นตามลำดับ  สาเหตุก็มาจากดีมานด์และซัพพลายของที่ดินนั่นเอง  โดยที่ดินมีพื้นที่เท่าเดิม  แต่คนนั้นเพิ่มจำนวนมากขึ้น  ดังนั้นที่ดินจึงถูกใช้ประโยชน์และเป็นในเรื่องของการเก็งกำไรจากนักลงทุน เพราะการคาดการณ์ว่าในอนาคตที่ดินจะมีความสำคัญและมีการพัฒนาให้มีมูลค่าสูงขึ้น  ยกตัวอย่างที่ดินโครงการพัฒนาของประเทศซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ผลักดัน  ส่วนเอกชนก็เป็นตัวการขับเคลื่อน  เช่นในโครงการก่อสร้างพื้นฐานสำคัญของรัฐ  ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง  การก่อสร้างถนนสายสำคัญต่าง ๆ  อย่างมอเตอร์เวย์  แล้วยังมีการขยายสนามบินให้รองรับการขนส่งทั้งบุคคลและสินค้ามากขึ้น  นี้ก็คือสาเหตุที่ทำให้ที่ดินแพงขึ้น  แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการทำให้อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ  แพงมากขี้นตามไปอีกด้วย

                    ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงที่สุด  ถ้าลองมาเปรียบเทียบกับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ  ไม่ว่าจะเป็นตึกแถว  บ้าน  คอนโด ไม่มีสิ่งใดที่จะเอาชนะที่ดินได้เลย  จะเห็นว่ามหาเศรษฐีส่วนใหญ่แล้วจะมีที่ดินอยู่เป็นจำนวนมาก  เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องแสดงความมีฐานะมาตั้งแตในอดีตแล้ว  ยังแสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยมีฐานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างแท้จริง

                    ที่ดินเพื่อทำธุรกิจการค้า  เป็นการพัฒนาที่ดินเพื่อการซื้อขายยังมาซึ่งการเพิ่มรายได้อย่างมากมายมหาศาล ที่ดินยังสามารถเป็นทุนเพื่อการขยายธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างดี  โดยการนำเอาที่ดินไปจำนอง  หรือนำไปขายฝากเพื่อได้เงินจากการนั้นมาลงทุนต่อได้อีกทางหนึ่ง  แล้วที่ดินยังสามารถใช้ค้ำประกันการขอสินเชื่อหรือการกู้เงินจากธนาคารหรือแหล่งเงินทุนอื่น ๆ มาเพื่อการขยายธุรกิจได้ต่อไปอีก

                    ที่ดินมีลักษณะพิเศษในทางกฎหมาย นั่นคือเรื่องของภาระจำยอม  การได้สิทธิอาศัย  การมีสิทธิเก็บกิน  การมีสิทธิเหนือพื้นดิน  หรือจะเป็นเรื่องภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์  ส่วนการได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าวต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ไม่เช่นนั้นอาจไม่บริบรูณ์ตามกฎหมาย

                    เมื่อท่านทราบความเป็นพิเศษของอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินนี้แล้ว  ท่านควรไม่รอช้า  ต้องรีบหาที่ดินสวย ๆ ไว้ซักที่หนึ่ง  หรือถ้าเป็นที่ดินไม่สวยมากนัก  ดูแล้วถ้าได้มีการพัฒนาต่อในอนาคต  ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะมีมูลค่ามากขึ้นสำหรับท่าน  แล้วที่ดินยังมีมูลค่าให้กับลูกหลานของท่านที่จะมารับมรดกต่อจากท่านอีกทีหนึ่งหลายรุ่นต่อไป     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *