All Posts in Category: ฮวงจุ้ย

กรรมสิทธิ์ในที่ดินได้มาอย่างไร

                    กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นเรื่องสำคัญ  เพราะถ้าใครได้กรรมสิทธิ์แล้วจะมีสิทธิ์ขาดในที่ดินผืนนั้น  ซึ่งสิทธิในที่ดินมีอยู่ 2 ประเภท  คือ  กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง  แต่กรรมสิทธิ์เป็นสิทธิในการแสดงความเป็นเจ้าของสมบรูณ์ที่สุด                     กรรมสิทธิ์ในที่ดินมีการได้มาหลายทางด้วยกัน ในอดีตอาจจะได้ที่ดินมาก่อนการใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  การได้มาจากโฉนด  ตราจอง  ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน  เป็นการได้มาด้วยการขอออกโฉนด และก็ยังมีกฎหมายแพ่งและพาญิชย์บัญญัติว่าที่ดินรกร้างว่างเปล่า  ที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน  หรือทอดทิ้ง  หรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินนั้น  ท่านว่าบุคคลอาจได้มาตามกฎหมายที่ดิน  ต่อจากนั้นยังมีการได้ที่ดินโดยการจัดสรรของรัฐอีกด้วย                       การได้กรรมสิทธิ์มาโดยนิติกรรมมีมากมายในยุคปัจจุบัน  เพราะผู้คนมีการโอนที่ดินด้วยการซื้อขาย  การจำนอง  หรือแม้กระทั่งการขายฝาก  อาจจะเป็นสัญญาก่อตั้งภาระจำยอม  สิทธิอาศัย  และสัญญาอื่น ๆ  ซึ่งการทำสัญญาต้องเป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ  เช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน  ก็ต้องทำตามแบบที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการซื้อขายกำหนดแบบไว้  คือต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ถ้าไม่ทำสัญญาตามแบบ  ผลก็คือสัญญาเป็นโมฆะ  ส่วนสัญญาในแบบอื่น ๆ ก็ต้องไปดูกฎหมายว่าด้วยการนั้นกำหนดไว้อย่างไร                     การได้กรรมสิทธิ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยทราบ  เพราะว่าเป็นเรื่องของกฎหมายที่ซับซ้อนอยู่มาก  ซึ่งยากแก่การเข้าใจและเป็นปัญหาให้เจ้าของที่ดินจำนวนมาก  โดยท่านอาจจะได้มาหรือเสียสิทธิ์ในที่ดิน  นั่นก็คือการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยผลของกฎหมาย                     การได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยผลของกฎหมายมีดังนี้                    โดยอาศัยหลักส่วนควบ  ซึ่งตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาญิชย์ มาตรา…

Read More

มนุษย์เงินเดือนเพิ่มรายได้ด้วยการปล่อยให้เช่าคอนโดมิเนียม

มนุษย์เงินเดือนเพิ่มรายได้ด้วยการปล่อยให้เช่าคอนโดมิเนียม การเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น  เป็นที่นิยมกันอย่างมากในยุคที่ธุรกิจการค้าเฟื่องฟู  การซื้อที่ดิน  สำนักงาน  อาคารพาณิชย์  หรือตึกแถว  อาจเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการลงทุนที่สูงจนเกินไป  ซึ่งถ้าต่อไปภายหน้าอาจมีการย้ายที่ตั้งบริษัท  สำนักงาน  อาจไม่สะดวกและยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าที่ควร                      การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำธุรกิจจึงเป็นทางเลือกการลงทุนที่ประหยัดกว่า และมีสำคัญไม่น้อยในยุคนี้  โดยระยะเวลาการเช่าก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณากันอย่างรอบครอบ  ว่าจะเช่ากันนานเพียงใดถึงจะเหมาะสมกับการลงทุนทำธุรกิจนั้น                     การเช่าอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่าที่ดิน  หรือตึกแถวด้วยระยะเวลานานพอสมควร  อาจจะเป็นปีหรือหลายปีก็ตามแต่การลงทุนว่าคุ้มหรือไม่  การเช่าจึงต้องทำหลักฐานที่เป็นหนังสือ  โดยลงลายมือชื่อฝ่ายผู้เช่าเป็นสำคัญ  เพื่อในอนาคตอาจมีปัญหาตามมา  จะได้ทำการฟ้องร้องบังคับคดีได้   ระยะเวลาในการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น  มีระยะเวลามากน้อยเท่าไรกัน  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดระยะเวลาไว้อย่างไรกัน  หรือมีกฎหมายอื่น ๆ บัญญัติไว้โดยเฉพาะหรือไม่  บทความนี้มีคำตอบ  ก่อนอื่นมาทราบความหมายของสัญญาเช่ากันก่อน                     สัญญาเช่าทรัพย์สิน  คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่า  ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่ง  เรียกว่าผู้ให้เช่า  ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด  และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น  ต่อไปจะกล่าวถึงเรื่องสำคัญมาก ๆ  นั่นคือเรื่องหลักฐานแห่งการเช่าอสังหาริมทรัพย์                     หลักฐานในการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น  ถ้าเช่ากันไม่เกิน 3 ปี  ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ  และลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ที่เช่าเป็นสำคัญ  ถ้าไม่ได้ทำหลักฐานดังกล่าวไว้  ถือว่าไม่มีหลักฐานที่จะสามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีต่อศาลได้  โดยหลักฐานการเช่าที่ทำมีกรณีด้วยกัน  ตามระยะเวลาการเช่านั้น  ถ้าเช่ากันเกิน…

Read More

ฮวงจุ้ยห้องรับแขกดีมั่งมีศรีสุข

ห้องรับแขก หรือห้องนั่งเล่น เปรียบเสมือนหัวใจของบ้าน ความมั่งมีศรีสุขจะเกิดขึ้นได้ ถ้ามีการจัดฮวงจุ้ยห้องรับแขก หรือตกแต่งให้ถูกลักษณะอยู่แล้วจะร่มเย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้น ว่าแล้วเราไปดูวิธีตกแต่งบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยกันเลยดีกว่าค่ะ 1.กรณีบ้านมีพื้นที่เพียงพอ ถ้าบ้านของคุณกว้างขวางมีพื้นที่เพียงพอ การสร้างเรือนรับแขกไว้ทางทิศตะวันตกของบ้านจะดีมาก โดยออกแบบให้มีทางเดินทอดจากตัวบ้านไปสู่เรือนรับแขก การทำเช่นนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่งทำให้ชีวิตรุ่งเรืองก้าวหน้า 2.กรณีพื้นที่บ้านน้อย สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์อาจมีพื้นที่คับแคบซึ่งส่งผลต่อโชคลาภที่จะไหลมาไม่สะดวกด้วย เพื่อให้เงินทองไหลเข้ามาโดยง่าย ควรทำมุมรับแขกให้สะอาดและมีพื้นที่เดินได้คล่อง หรืออาจจะนำกระจกเงาบานใหญ่มาติดไว้ตรงผนังจะทำให้ห้องรับแขกดูกว้างขึ้นมาทันที 3.เห็นห้องรับแขกทันทีเมื่อเปิดประตูเข้ามา เมื่อเปิดประตูเข้ามาคุณควรเห็นห้องรับแขกก่อนเป็นอันดับแรก สิ่งสำคัญห้องรับแขกต้องสะอาด แลดูมีชีวิตชีวา มีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทได้สะดวก ดูสบายตา จะทำให้เกิดความสุขสงบและโชคลาภไหลเข้าบ้าน 4.จัดห้องรับแขกไว้ตำแหน่งจุดของทรัพย์ ตำแหน่งจุดทรัพย์เป็นมุมแห่งโชคลาภของบ้านจะอยู่ตรงจุดทแยงมุมกับประตู ห้องรับแขกที่อยู่ตำแหน่งนี้จะนำโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองมาให้ และยิ่งถ้านำสิ่งของมงคลมาวางไว้ในตำแหน่งนี้ก็ยิ่งจะเสริมฮวงจุ้ยได้เป็นอย่างดี 5.ห้องรับแขกควรอยู่กลางบ้าน การมีห้องรับแขกตรงกลางบ้านนั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเป็นการต้อนรับโชคลาภให้เข้ามาซึ่งเปรียบเหมือนเป็นหัวใจของบ้าน แต่ถ้าพื้นที่น้อยอนุโลมให้อยู่หน้าบ้านได้ แต่อย่าให้เกินกลางตัวบ้านไปทางด้านหลังบ้านเด็ดขาด เพราะจะส่งผลตรงกันข้าม 6.ทิศของหน้าต่างห้องรับแขก ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีที่สุดของหน้าต่างห้องรักแขก เพราะจะมีแสงสว่างตลอดทั้งวัน อีกทั้งอากาศยังถ่ายเทได้สะดวกอีกด้วย แถมหน้าหนาวก็ไม่หนาวจนเกินไป ส่วนหน้าร้อนก็ไม่ส่งผลมากนัก ทำให้คนในบ้านมีสุขภาพกายใจที่ดี และว่ากันว่าทิศตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นทิศมงคลสำหรับตัวบ้านอีกด้วย 7.การจัดห้องรับแขกให้ถูกหลักฮวงจุ้ย การจัดห้องรับแขกที่ดีเพื่อให้มีพื้นที่กว้างขวางดูโปร่งตา มีข้อห้ามคืออย่าวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ขวางทางเดินหรือประตูทางเข้าห้องรับแขก รวมถึงการวางชุดเก้าอี้ที่เกะกะทางเดินก็นำความอับโชคมาให้ด้วย การจัดห้องรับแขกที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ย่อมทำให้เจ้าของบ้านมีความสุขและโชคลาภหลั่งไหล ไม่ว่าพื้นที่บ้านของคุณจะมากหรือน้อยก็สามารถจัดห้องรับแขกตามหลักฮวงจุ้ยได้ทั้งสิ้น ที่สำคัญบริเวณห้องรับแขกต้องสะอาดและไม่วางของเกะกะก็จะช่วยให้โชคลาภหลั่งไหลเข้ามาง่าย ๆ เลยล่ะ

Read More

ฮวงจุ้ยห้องน้ำดีสุขภาพแข็งแรง

ห้องน้ำที่มีการจัดฮวงจุ้ยย่อมส่งผลในด้านดี ทุกจุดในห้องน้ำควรให้ความสำคัญและมีการเลือกวัสดุอย่างพิถีพิถัน หรือแม้แต่การวางตำแหน่งต่าง ๆ ในห้องน้ำ ตลอดจนสีสันที่ควรจะเป็น ล้วนส่งผลดีทั้งสิ้น การจัดฮวงจุ้ยในห้องน้ำมีหลักการที่ไม่ยากเย็นอะไรนัก ส่วนจะจัดยังไงต้องมีความรู้อย่างไรบ้างนั้นมาติดตามกันเลยค่ะ 1.ตำแหน่งห้องน้ำไม่ควรใกล้ประตูบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วคุณไม่ควรวางตำแหน่งห้องน้ำไว้ใกล้ประตูบ้านมากเกินไป ถ้าเป็นเช่นนั้นจะเป็นการดูดกระแสพลังงานโชคเข้าไปที่ห้องน้ำและไหลออกไปหมด จึงเป็นเหตุให้คุณไม่มีโชคลาภและขาดความเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้ามีความจำเป็นจริง ๆ ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการหันหน้าชนกับประตูของหน้าบ้านโดยตรง การไหลออกของกระแสจะได้ไม่รุนแรง แต่ถ้าต้องวางห้องน้ำใกล้ประตูหน้าจริง ๆ แถมยังต้องหันหน้าชนประตูอีก ทางแก้คือหลังใช้ห้องน้ำก็ควรปิดประตูห้องน้ำทุกครั้ง นอกจากนี้ควรใช้ประตูห้องน้ำที่เป็นบานทึบ เพื่อกันมิให้กระแสอากาศไหลเข้าห้องน้ำ 2.ห้องน้ำควรอยู่ในส่วนที่พลังงานไม่ดีสะสมอยู่ สำหรับซินแสที่เก่ง ๆ มักจะเลือกวางตำแหน่งห้องให้ไว้ตรงจุดที่มีพลังงานไม่ดีของฮวงจุ้ย เพราะห้องน้ำมีการไหลออกของกระแสอยู่ตลอดเวลา เราสามารถเลือกตำแหน่งห้องน้ำให้ตรงจุดพลังงานที่ไม่ดีจะได้นำพาพลังงานที่ไม่ดีออกไป 3.อย่าหันหัวสุขภัณฑ์ให้ชนกับหัวเตียง รู้ไว้เลยว่าเราไม่ควรหันหัวสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า หรือฝักบัวให้ชนกับหัวเตียง เนื่องจากเมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์ในห้องน้ำจะทำให้เกิดเสียง โดยเฉพาะสุขภัณฑ์หนักระหว่างใช้งานจะเกิดประจุอิออนบวก ซึ่งเข้ามารบกวนการทำงานของร่างกายเราได้ ถ้าเรานอนหันหัวเข้าหาอุปกรณ์ดังกล่าว ก็จะส่งผลทำให้สุขภาพเราเสียนั่นเอง 4.ควรวางห้องน้ำไว้ใกล้กับผนังด้านนอกบ้าน เนื่องจากห้องน้ำมีความชื้นสูงและเป็นที่สะสมของเชื้อโรค เราควรวางห้องน้ำไว้ใกล้กับผนังด้านนอกบ้านหรือที่มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเท ถ้าห้องน้ำไม่มีหน้าต่าง ไม่มีแสงแดดเข้าจะทำให้มีความชื้นสูงและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพ 5.ประตูห้องน้ำไม่ควรชนเตียงนอน เพราะถ้าในห้องนอนมีคนนอนมากกว่า 1 คน เมื่อมีการเปิดปิดประตูห้องน้ำเวลาใช้งานก็จะทำให้ไปรบกวนการนอนของเราได้ หากเป็นอย่างนี้ทุกคืนย่อมส่งผลต่อสุขภาพแน่นอน เห็นไหมว่าการจัดฮวงจุ้ยห้องน้ำนั้นไม่ยากเลย เพียงเรารู้หลักเราก็จะพิจารณาตำแหน่งห้องน้ำได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพไปตลอด

Read More
1 2