All Posts in Category: ข่าวสารอสังหาฯ

ข้อควรระวังในการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

                    ในชีวิตประจำวัน  ท่านอาจต้องทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  เช่นการซื้อขายที่ดิน  บ้านหลังเดี่ยว  ทาวน์เฮ้าส์  คอนโดมิเนียม  ตึกแถว  หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูงมาก  กฎหมายจึงได้กำหนดการทำสัญญาซื้อขายให้มีความเป็นธรรมกับผู้ซื้อและผู้ขาย  ให้มีหลักฐานอ้างอิง สามารถตรวจสอบได้  โดยเมื่อทำสัญญาแล้วจะต้องมีผู้รับผิดชอบ  ดังนั้นจึงต้องทำสัญญาซื้อขายให้ถูกต้องตามกฎหมาย                      สัญญาซื้อขาย  ถือว่าเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง  แล้วนิติกรรมหมายถึงอะไร  ก็หมายถึง การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร  มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล  เพื่อจะก่อ  เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  หรือระงับซึ่งสิทธิ   ดังนั้น  จึงต้องทำนิติกรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย  ถ้ามีกฎหมายบัญญัติห้ามซื้อขาย อย่างเช่น ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์  หากท่านไปทำสัญญาซื้อขายเข้า  กรณีอย่างนี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งทำให้สัญญาเป็นโมฆะ ไม่มีผลใด ๆ  หรือว่าถ้าอสังหาริมทรัพย์มีข้อกำหนดห้ามโอนอย่างพินัยกรรมมรดกเอาไว้ ก็จะทำการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ได้  ยิ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดินด้วยแล้ว  กฎหมายห้ามทำการซื้อขายโดยเด็ดขาด เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว  อย่าได้เข้าไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว  แล้วขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องทำสัญญาอะไรกันบ้าง                     การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 2 สัญญาด้วยกัน                      สัญญาจะซื้อจะขาย …

Read More

อสังหาริมทรัพย์ได้รับประโยชน์จาก EEC

ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องเศรษฐกิจ  หนึ่งในนั้นคือเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญของประเทศ  โดยเฉพาะภาคตะวันออกของไทยเรา  เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น  EEC จึงเป็นโครงการสำคัญที่น่าจับตามอง  เพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ในเขตพื้นที่นี้จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล มาดูกันว่า EEC สำคัญมากขนาดไหน  ทำไมต้องลงทุนใน EEC                     EEC ย่อมาจากคำว่า Eastern Economic Corridor  เป็น โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ถือว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0  เป็นการทำต่อยอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard  เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา  โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการลงทุน  เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในระยะยาว ประกอบกับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ  ซึ่งในระยะแรกจะทำในเขตพื้นที่จังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  ทั้ง 3 จังหวัดนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ  โดย GDP รวมแล้วเป็นเม็ดเงินมากมายเลยทีเดียว  และเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ห่างจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกนิยมมาพักผ่อน หรือทำงานกันตลอดทั้งปี                     การพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจตะวันออก  มีในเรื่องการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่องโยงถึงสนามบินอู่ตะเภา  ซึ่งมาจากกรุงเทพโดยเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าเส้นต่าง ๆ  ไปที่ระยอง  อสังหาริทรัพย์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตามเส้น  น่าจะมีนักลงทุนเข้ามาพัฒนาพื้นที่มากขึ้น  ประกอบกับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้รองรับผู้โดยสารมากขึ้น  และจะมีการก่อสร้างอาคารต่าง…

Read More
1 2 3