Archives: September 2018

อสังหาริมทรัพย์ได้รับประโยชน์จาก EEC

ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องเศรษฐกิจ  หนึ่งในนั้นคือเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญของประเทศ  โดยเฉพาะภาคตะวันออกของไทยเรา  เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น  EEC จึงเป็นโครงการสำคัญที่น่าจับตามอง  เพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ในเขตพื้นที่นี้จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล มาดูกันว่า EEC สำคัญมากขนาดไหน  ทำไมต้องลงทุนใน EEC                     EEC ย่อมาจากคำว่า Eastern Economic Corridor  เป็น โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ถือว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0  เป็นการทำต่อยอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard  เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา  โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการลงทุน  เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในระยะยาว ประกอบกับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ  ซึ่งในระยะแรกจะทำในเขตพื้นที่จังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  ทั้ง 3 จังหวัดนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ  โดย GDP รวมแล้วเป็นเม็ดเงินมากมายเลยทีเดียว  และเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ห่างจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกนิยมมาพักผ่อน หรือทำงานกันตลอดทั้งปี                     การพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจตะวันออก  มีในเรื่องการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่องโยงถึงสนามบินอู่ตะเภา  ซึ่งมาจากกรุงเทพโดยเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าเส้นต่าง ๆ  ไปที่ระยอง  อสังหาริทรัพย์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตามเส้น  น่าจะมีนักลงทุนเข้ามาพัฒนาพื้นที่มากขึ้น  ประกอบกับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้รองรับผู้โดยสารมากขึ้น  และจะมีการก่อสร้างอาคารต่าง…

Read More
1 2 3