Archives: September 2018

มนุษย์เงินเดือนเพิ่มรายได้ด้วยการปล่อยให้เช่าคอนโดมิเนียม

มนุษย์เงินเดือนเพิ่มรายได้ด้วยการปล่อยให้เช่าคอนโดมิเนียม การเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น  เป็นที่นิยมกันอย่างมากในยุคที่ธุรกิจการค้าเฟื่องฟู  การซื้อที่ดิน  สำนักงาน  อาคารพาณิชย์  หรือตึกแถว  อาจเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการลงทุนที่สูงจนเกินไป  ซึ่งถ้าต่อไปภายหน้าอาจมีการย้ายที่ตั้งบริษัท  สำนักงาน  อาจไม่สะดวกและยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าที่ควร                      การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำธุรกิจจึงเป็นทางเลือกการลงทุนที่ประหยัดกว่า และมีสำคัญไม่น้อยในยุคนี้  โดยระยะเวลาการเช่าก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณากันอย่างรอบครอบ  ว่าจะเช่ากันนานเพียงใดถึงจะเหมาะสมกับการลงทุนทำธุรกิจนั้น                     การเช่าอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่าที่ดิน  หรือตึกแถวด้วยระยะเวลานานพอสมควร  อาจจะเป็นปีหรือหลายปีก็ตามแต่การลงทุนว่าคุ้มหรือไม่  การเช่าจึงต้องทำหลักฐานที่เป็นหนังสือ  โดยลงลายมือชื่อฝ่ายผู้เช่าเป็นสำคัญ  เพื่อในอนาคตอาจมีปัญหาตามมา  จะได้ทำการฟ้องร้องบังคับคดีได้   ระยะเวลาในการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น  มีระยะเวลามากน้อยเท่าไรกัน  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดระยะเวลาไว้อย่างไรกัน  หรือมีกฎหมายอื่น ๆ บัญญัติไว้โดยเฉพาะหรือไม่  บทความนี้มีคำตอบ  ก่อนอื่นมาทราบความหมายของสัญญาเช่ากันก่อน                     สัญญาเช่าทรัพย์สิน  คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่า  ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่ง  เรียกว่าผู้ให้เช่า  ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด  และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น  ต่อไปจะกล่าวถึงเรื่องสำคัญมาก ๆ  นั่นคือเรื่องหลักฐานแห่งการเช่าอสังหาริมทรัพย์                     หลักฐานในการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น  ถ้าเช่ากันไม่เกิน 3 ปี  ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ  และลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ที่เช่าเป็นสำคัญ  ถ้าไม่ได้ทำหลักฐานดังกล่าวไว้  ถือว่าไม่มีหลักฐานที่จะสามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีต่อศาลได้  โดยหลักฐานการเช่าที่ทำมีกรณีด้วยกัน  ตามระยะเวลาการเช่านั้น  ถ้าเช่ากันเกิน…

Read More

มนุษย์เงินเดือนเพิ่มรายได้ด้วยการปล่อยให้เช่าคอนโดมิเนียม

มนุษย์เงินเดือนมีความมั่นคงทางการเงินระดับไหน  ถ้าในอดีตถือว่ามีความมั่นคง  แต่ในโลกยุคปัจจุบัน  การมีรายได้ทางเดียวอย่างมนุษย์เงินเดือนนั้น  ยังไม่ปลอดภัยกับอนาคตเลยทีเดียว  จึงต้องมีรายได้หลายทางมาเสริม  ทางหนึ่งที่จะแนะนำคือการลงทุนกับคอนโดมิเนียมด้วยการปล่อยให้เช่า  แล้วมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยจะทำได้หรือ                     การลงทุนกับการปล่อยให้เช่าคอนโดมิเนียมของมนุษย์เงินเดือน  ทำได้ไม่ยาก  ถ้ารู้จักการบริหารเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพ  เริ่มจากการวางแผนการออม  การมีวินัยในการออม  เมื่อเก็บเงินได้บางส่วน  สามารถนำมาซื้อและผ่อนคอนโดมิเนียน   ซึ่งมนุษย์เงินเดือนต้องตระหนักว่าการมีเงินใช้ประจำ  ไม่ได้หมายความว่าจะมีหน้าที่การงานหรือการเงินมั่นคงตลอดไป  เนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจมีการขึ้นลง  ช่วงระยะเวลาใดที่เศรษฐกิจขาลง  ประชาชนในประเทศมักจะเดือดร้อน  เดือดร้อนอย่างไร  มนุษย์อาจตกงานก็เป็นไปได้  รายได้ก็อาจจะลดลงอย่างมาก  ดังนั้นการลงทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางเงินนั้นทำได้  แต่ทำอย่างไรให้ถูกจังหวะ  ถูกทางในการลงทุนด้านนั้น                     ผลจากการลงทุนปล่อยให้เช่าคอนโด   มนุษย์เงินเดือนจะรายได้พอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  อีกทั้งอนาคตจะมีความมั่นคงทางการเงิน   โดยมนุษย์เงินเดือนไม่ต้องกังวลเรื่องการหาเงิน   เนื่องจากมีรายได้จากงานประจำทุกเดือน  แล้วท่านยังเพิ่มความมั่นคงทางการเงินจากการปล่อยให้เช่าคอนโดอีกด้วย                      คอนโดมิเนียมแบบใดที่มนุษย์เงินเดือนพอจะลงทุนทำรายได้ในการปล่อยให้เช่า  คงต้องเป็นคอนโดระดับ  Low-cost  ซึ่งเป็นคอนโดที่ราคาไม่แพงมากนัก  ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทเป็นต้นไป  พอที่มนุษย์เงินเดือนจะจับจองมาเป็นเจ้าได้ไม่ยากเลย  เนื่องจากผ่อนส่งชำระรายเดือนได้อย่างสบาย ๆ  ถ้าเป็นคอนโดระดับ  Hi-so  ราคาจะหลายล้านบ้าน  มนุษย์เงินเดือนคงผ่อนไม่ไหวอย่างแน่นอน  ดังนั้น คอนโดระดับ  Low-cost  ตอบโจทย์ของการลงทุนปล่อยให้เช่ามากที่สุด                     รายได้ของมนุษย์เงินเดือน …

Read More

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่นิยมสำหรับการขายและให้เช่า

การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น  มีหลายประเภทด้วยกัน  ซึ่งบางท่านอาจจะนึกว่าทำไว้เพื่อขายให้ได้ราคาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ท่านยังสามารถทำกำไรกับอสังหาริมทรัพย์ของท่านได้ด้วยวิธีอื่น  การปล่อยให้เช่าก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ดีไม่น้อย  เพราะการให้เช่าสามารถทำกำไรได้มากไม่แพ้การขายเลย  แล้วมีอสังหาริมทรัพย์ประเภทใดบ้างที่เหมาะกับการขาย  และประเภทใดที่ควรให้เช่า  ลำดับแรกมาดูว่าอสังหาริมทรัพย์ที่นิยมสำหรับการขายว่ามีประเภทใดบ้าง                      อสังหาริมทรัพย์ที่นิยมสำหรับการขาย                     บ้านจัดสรร  เมื่อพูดถึงบ้านจัดสรร ท่านคงนึกภาพออกว่าเป็นอย่างไร เพราะในอดีตที่ผ่านมาหลายสิบปีเป็นที่นิยมกันอย่างมาก แต่น้อยคนที่จะทราบรายละเอียดการทำธุรกิจประเภทนี้ว่ามีขั้นตอนทำโครงการกันอย่างไร ซึ่งการทำโครงการบ้านจัดสรรมีความยุ่งยากมาก  บ้านจัดสรรนั้นถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบ ต้องใช้พื้นที่ดินมากพอสมควรถึงจะสร้างได้  แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ  รัฐมีกฎหมายบัญญัติควบคุม และบังคับไว้หลายมาตราด้วยกัน  กฎหมายนี้มีชื่อว่า พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543  ถ้าทำธุรกิจด้านนี้ ต้องทำตามกฎหมายทุกขั้นตอน                     คอนโดมิเนียม  หรืออาคารชุดนั่นเอง  อสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้ก็มีความยากไม่น้อยกว่าบ้านจัดสรร และต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ในการบริหารโครงการ  ที่สำคัญคือด้านวิศวกรมืออาชีพ  เพราะเป็นตึกสูงใหญ่มีหลายชั้นที่คนเมืองสมัยใหม่นิยมอยู่อาศัยกันมากขึ้น เนื่องจากสะดวกสบาย  รูปแบบการก่อสร้างจึงต้องดึงดูดให้น่าสนใจเป็นพิเศษ  โดยส่วนใหญ่จะมีที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง  เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยกันแบบครอบครัวเล็ก ๆ  การเดินทางไปทำงานจะใช้เวลารวดเร็ว  ลูก ๆ ก็เดินทางไปเรียนได้ทันเวลา  จึงทำให้ระยะหลังมานี้  คอนโดได้รับความนิยมสูงอย่างมาก  โดยมีพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ควบคุม  ต่อไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า                     อสังหาริมทรัพย์ที่นิยมสำหรับการให้เช่าแบบบุคคล                     โรงแรม  ลักษณะเป็นอาคารตึกสูง…

Read More

ข้อควรระวังในการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

                    ในชีวิตประจำวัน  ท่านอาจต้องทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  เช่นการซื้อขายที่ดิน  บ้านหลังเดี่ยว  ทาวน์เฮ้าส์  คอนโดมิเนียม  ตึกแถว  หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูงมาก  กฎหมายจึงได้กำหนดการทำสัญญาซื้อขายให้มีความเป็นธรรมกับผู้ซื้อและผู้ขาย  ให้มีหลักฐานอ้างอิง สามารถตรวจสอบได้  โดยเมื่อทำสัญญาแล้วจะต้องมีผู้รับผิดชอบ  ดังนั้นจึงต้องทำสัญญาซื้อขายให้ถูกต้องตามกฎหมาย                      สัญญาซื้อขาย  ถือว่าเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง  แล้วนิติกรรมหมายถึงอะไร  ก็หมายถึง การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร  มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล  เพื่อจะก่อ  เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  หรือระงับซึ่งสิทธิ   ดังนั้น  จึงต้องทำนิติกรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย  ถ้ามีกฎหมายบัญญัติห้ามซื้อขาย อย่างเช่น ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์  หากท่านไปทำสัญญาซื้อขายเข้า  กรณีอย่างนี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งทำให้สัญญาเป็นโมฆะ ไม่มีผลใด ๆ  หรือว่าถ้าอสังหาริมทรัพย์มีข้อกำหนดห้ามโอนอย่างพินัยกรรมมรดกเอาไว้ ก็จะทำการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ได้  ยิ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดินด้วยแล้ว  กฎหมายห้ามทำการซื้อขายโดยเด็ดขาด เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว  อย่าได้เข้าไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว  แล้วขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องทำสัญญาอะไรกันบ้าง                     การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 2 สัญญาด้วยกัน                      สัญญาจะซื้อจะขาย …

Read More
1 2 3