News

อสังหาริมทรัพย์ได้รับประโยชน์จาก EEC

ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องเศรษฐกิจ  หนึ่งในนั้นคือเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญของประเทศ  โดยเฉพาะภาคตะวันออกของไทยเรา  เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น  EEC จึงเป็นโครงการสำคัญที่น่าจับตามอง  เพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ในเขตพื้นที่นี้จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล มาดูกันว่า EEC สำคัญมากขนาดไหน  ทำไมต้องลงทุนใน EEC

                    EEC ย่อมาจากคำว่า Eastern Economic Corridor  เป็น โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ถือว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0  เป็นการทำต่อยอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard  เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา  โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการลงทุน  เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในระยะยาว ประกอบกับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ  ซึ่งในระยะแรกจะทำในเขตพื้นที่จังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  ทั้ง 3 จังหวัดนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ  โดย GDP รวมแล้วเป็นเม็ดเงินมากมายเลยทีเดียว  และเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ห่างจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกนิยมมาพักผ่อน หรือทำงานกันตลอดทั้งปี

                    การพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจตะวันออก  มีในเรื่องการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่องโยงถึงสนามบินอู่ตะเภา  ซึ่งมาจากกรุงเทพโดยเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าเส้นต่าง ๆ  ไปที่ระยอง  อสังหาริทรัพย์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตามเส้น  น่าจะมีนักลงทุนเข้ามาพัฒนาพื้นที่มากขึ้น  ประกอบกับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้รองรับผู้โดยสารมากขึ้น  และจะมีการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ อย่างเช่น อาคารผู้โดยสาร เพื่อขยายใหญ่ให้เพียงพอ  ธุรกิจการท่องเที่ยวจะบูมมากขึ้น โรงแรมที่พักต่าง ๆ คาดว่าน่าจะมีการสร้างรองรับมากขึ้นไปอีก  ต่อจากนั้นการสร้างรถไฟทางคู่เพื่อส่งสินค้าอุตสาหกรรมไปยังท่าเรือ  การสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์เพิ่มเติม  รวมไปถึงการก่อสร้างอื่น ๆ อีกหลายโครงการตาม  ทำให้นักลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้เริ่มเข้ามาลงทุนกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  เนื่องจากมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ EEC อย่างต่อเนื่อง

                    EEC กับอสังหาริมทรัพย์  จึงมีความเกี่ยวข้องกันมากที่สุด  โดยมีพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 พ.ศ.2561 นั้น  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับประโยชน์อย่างมาก  เพราะคนต่างชาติได้รับสิทธิประโยชน์รวมอยู่ด้วย  โดยถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อทำธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  สำหรับการเช่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการกำหนดให้เช่าเป็นระยะเวลามากขึ้น  โดยเช่าได้ไม่เกินกว่า 50 ปี แต่สามารถต่อการเช่าได้อีกไม่เกิน 50 ปี แล้วยังมีสิทธิการถือกรรมสิทธิ์อาคารชุดมากขึ้นอีกด้วย  พ.ร.บ.EEC  จึงทำให้แหล่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโด ดูเหมือนจะคึกคักตามมา  หลังจากประกาศ พ.ร.บ. EEC  แล้วนั้น  ได้มีทั้งนักลงทุนในท้องถิ่น  และนักลงทุนที่อื่นๆ ตลอดจนนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจ EEC  อย่างมาก                    โครงการต่าง ๆ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือที่เรียกว่า EEC นั้น  อสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่มีโอกาสเติบโตได้อีกไกล  ไม่ว่าท่านจะเป็นนักลงทุนหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการที่อยู่อาศัย  ไม่ควรรอช้า  ไม่งั้นถือว่าพลาดโอกาสในการจับจองเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในมือของท่านได้ต่อไป

รับฝากขายบ้านศรีราชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *