News

มนุษย์เงินเดือนเพิ่มรายได้ด้วยการปล่อยให้เช่าคอนโดมิเนียม

มนุษย์เงินเดือนเพิ่มรายได้ด้วยการปล่อยให้เช่าคอนโดมิเนียม

การเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น  เป็นที่นิยมกันอย่างมากในยุคที่ธุรกิจการค้าเฟื่องฟู  การซื้อที่ดิน  สำนักงาน  อาคารพาณิชย์  หรือตึกแถว  อาจเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการลงทุนที่สูงจนเกินไป  ซึ่งถ้าต่อไปภายหน้าอาจมีการย้ายที่ตั้งบริษัท  สำนักงาน  อาจไม่สะดวกและยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าที่ควร 

                    การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำธุรกิจจึงเป็นทางเลือกการลงทุนที่ประหยัดกว่า และมีสำคัญไม่น้อยในยุคนี้  โดยระยะเวลาการเช่าก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณากันอย่างรอบครอบ  ว่าจะเช่ากันนานเพียงใดถึงจะเหมาะสมกับการลงทุนทำธุรกิจนั้น

                    การเช่าอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่าที่ดิน  หรือตึกแถวด้วยระยะเวลานานพอสมควร  อาจจะเป็นปีหรือหลายปีก็ตามแต่การลงทุนว่าคุ้มหรือไม่  การเช่าจึงต้องทำหลักฐานที่เป็นหนังสือ  โดยลงลายมือชื่อฝ่ายผู้เช่าเป็นสำคัญ  เพื่อในอนาคตอาจมีปัญหาตามมา  จะได้ทำการฟ้องร้องบังคับคดีได้   ระยะเวลาในการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น  มีระยะเวลามากน้อยเท่าไรกัน  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดระยะเวลาไว้อย่างไรกัน  หรือมีกฎหมายอื่น ๆ บัญญัติไว้โดยเฉพาะหรือไม่  บทความนี้มีคำตอบ  ก่อนอื่นมาทราบความหมายของสัญญาเช่ากันก่อน

                    สัญญาเช่าทรัพย์สิน  คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่า  ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่ง  เรียกว่าผู้ให้เช่า  ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด  และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น  ต่อไปจะกล่าวถึงเรื่องสำคัญมาก ๆ  นั่นคือเรื่องหลักฐานแห่งการเช่าอสังหาริมทรัพย์

                    หลักฐานในการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น  ถ้าเช่ากันไม่เกิน 3 ปี  ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ  และลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ที่เช่าเป็นสำคัญ  ถ้าไม่ได้ทำหลักฐานดังกล่าวไว้  ถือว่าไม่มีหลักฐานที่จะสามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีต่อศาลได้  โดยหลักฐานการเช่าที่ทำมีกรณีด้วยกัน  ตามระยะเวลาการเช่านั้น  ถ้าเช่ากันเกิน 3 ปี จะทำหลักฐานอย่างไร

                    การเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะเวลาเกินกว่า 3 ปีขึ้นไป  หลักฐานก็ต้องรัดกุมกว่านั้น  โดยต้องทำหลักฐานมากขึ้นไปอีก คือต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ถึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้  แต่ถ้าไม่ได้ทำหลักฐานในกรณีที่เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า 3 ปี  ก็จะฟ้องร้องบังคับกันได้เพียง 3 ปี   และก็ถือเป็นโมฆะ  ถ้าจะเช่ากันระยะยาวกว่านี้ ทำได้หรือไม่

                     การเช่าอสิงหาริมทรัพย์เกินกว่า 30  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น  ห้ามเช่ากันในระยะเกินกว่า 30 ปี  แต่ถ้ามีการทำเช่าสัญญากันเกินกว่า 30  กฎหมายให้ลดลงมาเป็นเพียง 30 ปีเท่านั้น  แต่ก็มีกฎหมายบางฉบับ  ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ทำได้ อย่างเช่น กฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม พ.ศ.2542

                    กฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม พ.ศ.2542  เป็นการเช่าที่ดินเพื่อทำธุรกิจในการพาญิชย์และอุตสาหกรรม  โดยสามารถเช่าได้นานกว่าระยะเวลาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือเช่าได้ถึง 50 ปี 

                    การแก้กฎหมายเช่าที่ดินจาก 50 ปี ไปเป็น 99 ปี เรื่องนี้อาจเป็นไปได้ เนื่องจากรัฐบาลมีแนวโน้นจะแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มระยะเวลาการเช่าดังกล่าว ให้สอดคล้องกับการลงทุนในปัจจุบันและอนาคต  โดยในหลายประเทศแถบอาเซียนของเราได้มีการเช่าระยะเวลานานถึง 99 ปีแล้ว  ขอให้ท่านติดตามบทความต่อไปว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายฉบับใดที่เกี่ยวกับระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์  เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจรอบด้าน                    ท่านคงจะเห็นแล้วว่า  หลักฐานการเช่ามีความสำคัญ  ถ้าไม่ได้ทำตามแบบหรือทำไม่ถูกต้องตามระยะเวลาเช่าละก็  อาจไม่มีผลหรือฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้เลย  ดังนั้นต้องระมัดระวังในการทำหลักฐานการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบครอบ

รับฝากขายบ้านศรีราชา

ฝากขายบ้านศรีราชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *