News

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่นิยมสำหรับการขายและให้เช่า

การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น  มีหลายประเภทด้วยกัน  ซึ่งบางท่านอาจจะนึกว่าทำไว้เพื่อขายให้ได้ราคาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ท่านยังสามารถทำกำไรกับอสังหาริมทรัพย์ของท่านได้ด้วยวิธีอื่น  การปล่อยให้เช่าก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ดีไม่น้อย  เพราะการให้เช่าสามารถทำกำไรได้มากไม่แพ้การขายเลย  แล้วมีอสังหาริมทรัพย์ประเภทใดบ้างที่เหมาะกับการขาย  และประเภทใดที่ควรให้เช่า  ลำดับแรกมาดูว่าอสังหาริมทรัพย์ที่นิยมสำหรับการขายว่ามีประเภทใดบ้าง 

                    อสังหาริมทรัพย์ที่นิยมสำหรับการขาย

                    บ้านจัดสรร  เมื่อพูดถึงบ้านจัดสรร ท่านคงนึกภาพออกว่าเป็นอย่างไร เพราะในอดีตที่ผ่านมาหลายสิบปีเป็นที่นิยมกันอย่างมาก แต่น้อยคนที่จะทราบรายละเอียดการทำธุรกิจประเภทนี้ว่ามีขั้นตอนทำโครงการกันอย่างไร ซึ่งการทำโครงการบ้านจัดสรรมีความยุ่งยากมาก  บ้านจัดสรรนั้นถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบ ต้องใช้พื้นที่ดินมากพอสมควรถึงจะสร้างได้  แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ  รัฐมีกฎหมายบัญญัติควบคุม และบังคับไว้หลายมาตราด้วยกัน  กฎหมายนี้มีชื่อว่า พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543  ถ้าทำธุรกิจด้านนี้ ต้องทำตามกฎหมายทุกขั้นตอน

                    คอนโดมิเนียม  หรืออาคารชุดนั่นเอง  อสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้ก็มีความยากไม่น้อยกว่าบ้านจัดสรร และต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ในการบริหารโครงการ  ที่สำคัญคือด้านวิศวกรมืออาชีพ  เพราะเป็นตึกสูงใหญ่มีหลายชั้นที่คนเมืองสมัยใหม่นิยมอยู่อาศัยกันมากขึ้น เนื่องจากสะดวกสบาย  รูปแบบการก่อสร้างจึงต้องดึงดูดให้น่าสนใจเป็นพิเศษ  โดยส่วนใหญ่จะมีที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง  เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยกันแบบครอบครัวเล็ก ๆ  การเดินทางไปทำงานจะใช้เวลารวดเร็ว  ลูก ๆ ก็เดินทางไปเรียนได้ทันเวลา  จึงทำให้ระยะหลังมานี้  คอนโดได้รับความนิยมสูงอย่างมาก  โดยมีพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ควบคุม  ต่อไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า

                    อสังหาริมทรัพย์ที่นิยมสำหรับการให้เช่าแบบบุคคล

                    โรงแรม  ลักษณะเป็นอาคารตึกสูง  มีพื้นที่บริเวณทั้งในและบริเวณนอกอาคารค่อนข้างกว้าง  ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเมือง และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  ใช้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางระยะใกล้หรือไกล  คนทำงานทั่วไปก็ใช้พักอาศัยระหว่างเดินทางเพื่อทำธุรกิจ โดยเป็นการเข้าพักเพียงไม่กี่วัน  ภายในโรงแรมมีทั้งพื้นที่ใช้ในการสัมมนา มีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เป็นบริษัทห้างร้าน ใช้สำหรับการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูลความรู้และพัฒนาบุคลากร  เนื่องจากได้ทั้งความรู้และทัศนศึกษาไปด้วย  มีกฎหมายอย่างพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 กำกับอยู่

                    อพาร์ตเมนต์  มีลักษณะคล้าย ๆ กับโรงแรม เพราะเป็นตึกเหมือนกัน  มีการแบ่งห้องพักเป็นห้อง ๆ เพื่อให้เช่า โดยมีระเบียบควบคุมผู้ที่พักอาศัย  ผู้ที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงาน  การเข้าพักอาศัยใช้ระยะเวลานานกว่าโรงแรม อาจเป็นเดือนหรือเป็นปี  แต่รวมแล้วราคาประหยัดกว่าโรงแรมอย่างมาก  ในส่วนของอพาร์ตเมนต์นั้น ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติควบคุม

                    หอพัก  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใช้พักอาศัยกันตั้งแต่เข้าเรียนปีที่ 1 จนสำเร็จการศึกษา บ้างคนก็เข้าอาศัยคนเดียวหรืออาจมีถึง 3 คนรวมกันก็ได้  แล้วแต่ฐานะและความสะดวกของนักศึกษานั้น โดยมีพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558  ควบคุมเพื่อให้เป็นระเบียบเดียวกัน

                    อสังหาริมทรัพย์ที่นิยมสำหรับการให้เช่าแบบบริษัท ห้างร้าน

                    สำนักงานให้เช่า  เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของบริษัท  ห้างหุ้นส่วน  หรือธุรกิจประกอบการต่าง ๆ  โดยมีตั้งแต่ผู้บริหาร  พนักงาน  สินค้า  รถยนต์ รวมอยู่ในสำนักงาน หรือบริเวณที่เช่าทั้งหมด  โดยมีพระราชบัญญติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

                    อาคารพาณิชย์  อาจใช้เป็นโชว์รูมเพื่อแสดงตัวอย่างสินค้า เช่น รถยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  ร้านอาหาร โดยด้านหน้าใช้เป็นที่จอดรถยนต์ หรือจักรยานยนต์  เพื่อขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวก  กฎหมายที่ใช้ก็เหมือนกันสำนักงานให้เช่า

                    อสังหาริมทรัพย์ที่นิยมสำหรับการให้เช่าพื้นที่สำหรับสินค้า 

                    โรงงาน คือ สถานที่เป็นอาคารใหญ่ อาจมีทั้งเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อผลิตสินค้าสำหรับจำหน่ายเป็นจำนวนมาก มีพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2553 ควบคุมอยู่

                    คลังสินค้า  ใช้สำหรับเก็บหรือพักสินค้าจำนวนมาก โดยใช้พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 ใช้บังคับอยู่ ก็ถือว่าเป็นกฎหมายออกใหม่ล่าสุด

                    ทั้งหมดก็เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่นิยมใช้สำหรับการขาย  และให้เช่า  ที่จะทำให้ท่านเลือกทำธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

รับฝากขายบ้านศรีราชา

ฝากขายบ้านศรีราชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *